Lezione Deidda Aula Magna 25.11.08 Lezione di Sismica Applicata Palestra Via Ravenna 25.11.08 Sismogramma palestra via Ravenna 25[1].11.08